Verzekeringen

 

Wettelijke aansprakelijkheid.

Bij het Gild zijn alle leden verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid inclusief gecommitteerden, leermeesters en bestuursleden.  De verzekering dekt schade in alle gevallen waarin een lid door werkzaamheden als vrijwillig molenaar aansprakelijk wordt gesteld voor aan anderen toegebrachte schade. Hetzij aan die personen, hetzij aan zaken. De verzekering is van toepassing op iedere molen waarmee het lid mag malen, of waar hij/zij aanwezig is.

De Wettelijke aansprakelijkheid plus verzekering is voor de schade toegebracht aan de molen waar op dat moment mee wordt gewerkt.

 

Het verzekeringspakket van het Gild Fryske Mounders:

 

De WA-verzekering: verzekerd bedrag per aanspraak € 2.500.000,–.

Eigen risico is € 250,– per aanspraak. Verzekerd bedrag per verzekeringsjaar € 5.000.000,–.

Verzekering voor schade veroorzaakt bij het draaien c.q. malen door de molenaar, leerling-molenaar en/of buitengewoon lid aan derden door de molen.

Voor alle leden, behalve donateurs, heeft het GFM deze WA-verzekering afgesloten.

Deze verzekering wordt betaald uit de contributie. Verzekeringsgebied: Europa.

 

 

De WA-plus-verzekering: verzekerd bedrag per aanspraak € 45.500,–.

Verzekerd bedrag per verzekeringsjaar € 91.000,–.

Hierbij is schade aan de molen verzekerd betreffende  leden van het GFM, die daarvoor hebben betaald of worden betaald en wel in de functie van molenaar, leerling-molenaar en/of buitengewoon lid, schade aan de molen veroorzaken. Verzekeringsgebied: Europa.

Eigen risico € 250,–  Dit wordt door de eigenaar van de molen betaald.

Deze verzekering is van secundair karakter. Is de molen elders hiervoor verzekerd, dan gaat die verzekering voor.

Deze verzekering kost €9,50 per jaar. U kunt dit bedrag, samen met de contributie, jaarlijks overmaken o.v.v. lidmaatschap en WA+ verzekering.

 

Hoe te handelen bij schade op uw molen?

De procedure:

Bij schade is het belangrijk dat u foto’s maakt van het incident.
De verzekeraar heeft baat bij deze foto’s en zal de schade sneller afhandelen en het schadebedrag uitkeren. Het voordeel hiervan is dat de schade sneller wordt hersteld.

U stuurt de gemaakte foto’s met een korte en duidelijke beschrijving van de schadegeval naar de penningmeester van Gild Fryske Mounders.

De penningmeester vult het schadeformulier in en biedt het u aan voor ondertekening.

In voorkomende gevallen bijvoorbaat dank voor de medewerking!

J.Rozenga, Oudebildtdijk 1094, 9075 NL Westhoek. 0518-785024 / 06-50401856
E-mail: penningmeester(at)molenaarworden.nl

Home Verzekeringen