Geslaagd, en nu?

De beginnende molenaar merkt snel dat het molenaarsvak niet alleen maar romantiek belichaamt. Molenaar zijn is een verantwoordelijke functie, waaraan we in de opleiding terecht voorwaarden stellen. Zo zijn de weersomstandigheden elke keer, soms zelfs elk uur anders. Het weer kan verraderlijk en guur zijn: ervaringen die de moderne mens in het dagelijkse leven niet altijd meer spontaan opdoet. Het op de wind kruien van de molen vraagt inzet van spierkracht. En om de zeilen voor te leggen zul je toch zelf het gevlucht in moeten klimmen. Molenaar zijn vraagt dus fysieke inspanning, maar is echt niet alleen weggelegd voor kerels uit de sportschool.

 

 

Johannes-1Dat is een misverstand. Landelijk, maar ook in Fryslân is een groeiend aantal vrouwelijke molenaars actief! Molenaar zijn is vooral het op tijd nemen van de juiste beslissingen. Kan de molen de naderende bui trotseren, of moet de molen toch als de wiedeweerga worden afgezeild? Molenaar zijn is het onder controle hebben van een fascinerend, door natuurkrachten aangedreven werktuig uit vroegere eeuwen. De molenaar constateert technische gebreken en verhelpt deze indien mogelijk. Bezoekers moeten voortdurend worden gewezen op de gevaren van een malende molen. Maar bezoekers krijgen van de molenaar ook een gastvrije ontvangst en een enthousiaste uitleg. Molenaar zijn, vooral op de vele Friese poldermolens, houdt ook in het verblijven in de prachtige, groene open ruimte die Fryslân zo kenmerkt.

Molenaar zijn is nu een heel andere taak dan in de tijd waarin de molens tot stand kwamen op prachtige locaties temidden van het weidelandschap en ver van de drukte van de stad.

De molens leveren de samenleving nu primair geen gemalen product of droge polder meer. Ze vertellen als monument over de cultuurhistorie van hun omgeving. Door de inzet van de molenaars kan dit erfgoed in ‘levende’ staat in stand worden gehouden en gepresenteerd. Molenaar zijn is zo niet alleen een persoonlijke verrijking. Molenaar zijn draagt door deze nieuwe functie van de molens ook bij aan algemeen maatschappelijk belang.

Home Opleiding Geslaagd, en nu?