Molenkaart Fryslan

 

 

Het Gild Fryske Mounders heeft in samenwerking met De Fryske Mole een molenkaart van de provincie Fryslân samengesteld. Op deze kaart worden de 130 in Fryslân aanwezige molens weergegeven. Naast de locatie van de molens geeft het document tevens beknopte algemene informatie over de in Fryslân aanwezige molens.

U kunt in het bezit komen van de molenkaart door € 4,15 (inclusief verzendkosten) over te maken op rekening NL87RABO0117806153 onder vermelding van molenkaart Fryslân en uw adres.

Met het bestellen van de molenkaart komt u in het bezit van een uniek document en steunt u het Gild Fryske Mounders.

6

 

Home Molenkaart Fryslan