Fryske Moletaal

Te bestellen bij de penningmeester door het overmaken van een bedrag á € 7.50, incl. verzendkosten

op rekeningnummer NL87 RABO 0117 8061 53 t.n.v. “Gild Fryske Mounders” te Westhoek, onder vermelding “Fryske Moletaal”.

Vergeet niet om uw adresgegevens te vermelden!

img

Home Home Fryske Moletaal