Contact

 

Postadres redactie

Sylroede 6

8765 LV Tjerkwerd

Tel: 0515-579348

e-mail: utskoat@molenaarworden.nl

 

De redactie wordt gevormd door:

Ruurd Jakob Nauta tel 0515-439929

Jan J. Poorte tel 0517-394604

Michiel de Ruiter tel 0515-572573

Geurt v.d. Weg tel 0566-601858

Gerben D. Wijnja tel 0515-579348

 

Eindredactie en lay-out:

Gerben D Wijnja tel 0515-579348

Home Contact