Bestuursleden

 

Voorzitter F. Bloem 0511 464654 voorzitter(at)molenaarworden.nl
Secretaris H. Vlasma 06 13290098 secretaris(at)molenaarworden.nl
Penningmeester J. Rozenga 06 50401856 0518 785024 penningmeester(at)molenaarworden.nl
Opleidingen R.J. Nauta 0515 439929 opleidingen(at)molenaarworden.nl
Bestuurslid F. van Onna 0515 852848 f.vanonna(at)molenaarworden.nl

 

Voor een juiste verzending van uw mail, dient u (at) te vervangen door @. Dit in verband met spam.

 

 

 

naamloos

Vlnr. boven: J. Rozenga, H. Vlasma en F. van Onna. Onder: R.J. Nauta en F. Bloem

Home Bestuursleden